Warning: session_start(): open(/tmp/sess_6b9c387f890d25f9847d634582ee7827, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/noyantou/public_html/index.php on line 5

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/noyantou/public_html/index.php:5) in /home/noyantou/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/noyantou/public_html/index.php:5) in /home/noyantou/public_html/index.php on line 8
???????????? ??????????? - Noyantour
Noyan Tour
am en fr ru

???????????? ????????? ???????????? ????????? ????????? ?????????

?????? ??? ?????????:
?????: 

???????????: 

?????? ??? ???????:

Get Adobe Flash player

"??????? ??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ??? ???????? ???: ???????? ?????? 1 ???? ????? ??????? ? 9900 ????

"??????? ????? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ?? ???????, 20% ??? ? ?????? ???????? ????????????:

"??? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"?????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`??????? (08:00 - 11:00) ? ??? (20%)

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

??????????` `
????????`14:00
???????`  12:00

????? ???????? ??`
?????????? ????? ? ???????

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
*??????????
* ????????` 09:00 - 11:00 (???????? ?????)
* ????` 19:00 - 21:00 (???????? ?????)
* ?????????
* ?????? ?????
* ???????? ?????? (3 - 10 ???????)
* ????????????
 * Wi-Fi ????????
* ????? 6 ??????? 2 ?????` ??????
* ????????? ???????? - 10 000 ???? (???????, ???)
* ?????????  ????` 14:00
* ????? ?????  ????` 12:00

“??????”

?????: ???????????  ??????? ??? start start start start start
 

"?????" ????????????? ???????

  ??????? ??? start start start start start
 

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ????? ?? ????? ???
??????? ??? ???? ?????` 5000 ????
(??????? – 1500 ??., ??? – 2500 ??., ?????? – 2000 ??.)

????????? ?????? - 60 000 ???? ?????? ?????????` 1 ???? 1000 ????:

"???????" ?????????

  ??????? ??? start start start start start
 

????????:
????? ???????? ??` ???????, ???????????, ??????????, ????????, ??? 20%

 ????????` ????- 14:00 -??
????? ?????` ???? - 12:00-??

"???"

  ??????? ??? start start start start start
 

“?????”

  ??????? ??? start start start start start
 

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• 20% ???
• ?????- ???????
• ?????????
• ???????? ??????

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

* ????? ???????? ??`
• 20% ???
• ???????
• ?????? ? ??????? ?????????` ?????????? ???????? ?????
• ???? ????? ????????????
• ???? ? ??????? ???????? ????? 10% ????
• ????? 12 ??????? ?????????` ???????? ?????????

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

* ????? ???????? ??`
• 20% ???

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"Canyon"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????" ????????????? ???????

  ??????? ??? start start start start start
 

- ????????? ???????? ???????  ????? ` 5 000 ????
- ????????? ???????? ????????? ????? - 10 000 ???? / ????? ??? ????????

????? ???????? ??`
 ????????
????
20% ??????? ???????
???????? ????` 13:00  
???????? ????` 12:00

"?????? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????? ??????? ????? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

??????? ???? ???????? ?

•    ????????
•    ???
????????   14:00
???????       12:00

?????? «???????»

  ??????? ??? start start start start start
 

?????? «?????????»

  ??????? ??? start start start start start
 

?????? «??????»

  ??????? ??? start start start start start
 

?????? «?????»

  ??????? ??? start start start start start
 

?????? ?????

  ??????? ??? start start start start start
 

?????? «??????»

  ??????? ??? start start start start start
 

????????? ????????? - 6 ???  8 ???, ????????? ???????? ? ???????. ?????????????.????????? ?????????
??????? ????????? - ?????????? ??????? (?????????  ???????,??????????????? ??????? ????????? ??? ???????? ?????),???????  ???????? ? ???????? ,TV, ??????, Wi-Fi.


«?????»

  start start start start start
 

«?????»

  ??????? ??? start start start start start
 

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`

• 20% ??? ? ???????
• ????????????` ??? ? ?????
• ?????????
• ?????? ???????
• ????????????

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• 20% ???
• ????????
• ????? ????? ????? ?? 2 ???? ?????

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• ???????
• 20% ???
• ?????????? ? ????????? ????????????
• ??????????????

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"?????? ???? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????? ?????????????? ????"

  ??????? ??? start start start start start
 

*???? –??????` ????? ???

"????? ????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• 20% ???
• ??????????? ??????-3000 ????` ??? ???? ?????
• ????? 3?. ????????? ????? ??????

?????????`12:00
????????` 11:00

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????????`
• ?????????? ????? ???????? ?? ??????? ? 20% ???
• ???` 3 000 ???? ??? ???? ?????
• ????? ?? ???????????? ????????????, ?????????? ? ??? ????????????? ?? ????????????

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ???
- ??????-???????
- 20% ???

"??????????"

????-????? 13 ???., 16  start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ?? ???????? ? 20% ???

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

1 ] [ 2 ]


Operator is offline
Տարադրամի Արժեքներ 30/03/2020
  ??? ??????  
??????? ?????????
+18
-3
+12
+2
???? ?? ???????? | ԳԼԽԱՎՈՐ | ???????????? | ՀԱՅԱՍՏԱՆ | Պայմաններ | ??????????? | 
??? ?????? | ???????????? ??????????????? | ?????????? ????????? | ????????? ??????????????? | ????????? ?????? | ?????? ?????? | ԳԼԽԱՎՈՐ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ | Անշարժ գույք | Ավիատոմսեր | ?????? ?????????

Developed by Studio-One.am